Οδηγίες Πως Να Κάνετε Κι Εσείς Εκπομπές ! (click)

Προτεινόμενο πρόγραμμα για streaming: OBS Studio (Windows, OS X, Linux | Δωρεαν) ή το X-Split (Windows | Δωρεαν και Επι Πληρωμη)

Την πρώτη φορά πριν αρχίσετε να κάνετε εκπομπές πρέπει να περάσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Οδηγιες για    OBS Studio      X-Split

Χρησιμοποιώντας το Ραδιώφονο για οποινδήποτε λόγο δέχεστε αυτόματα τους Όρους & τις Προϋποθέσεις (διαβάστε εδώ).